ORTOQUERATOLOGIA

Correcció i control de l’augment de la miopia mitjançant lents d’ús nocturn. Després és possible veure-hi sense cap mena d’ajuda durant el dia.

BON MÈTODE DE CONTROL MIOPIC

Demostrat científicament com un dels millors mètodes de control de miopia, per davant de l’ús de lents de contacte convencionals o d’ulleres.

ALTERNATIVA A LA CIRURGIA

És una opció per a les persones que no vulguin sotmetre’s a cirurgia dels ulls però necessiten una bona visió sense ulleres ni lentilles.

VEURE-HI SENSE ULLERES NI LENTILLES ÉS POSSIBLE

L’Orto-K és un mètode de compensació i control de la miopia mitjançant l’ús d’unes lents rígides a la nit. S’ha demostrat científicament com un mètode òptic molt eficaç. Es basa en l’adaptació d’una lentilla que modela la teva còrnia mentre dorms gràcies a una geometria específica. Això permet tindre una bona visió sense l’ús d’ulleres o lentilles. També és molt utilitzat en nens (per la prevenció d’augment de la miopia), per a persones no candidates a cirurgia refractiva (per una còrnia prima) i per a esportistes o professionals amb exigències visuals (bombers, cossos de seguretat…).

Tot i tractar-se d’un tractament reversible i segur no tothom és un bon candidat per a aquest tipus de tractament. Al nostre centre podem realitzar-te un estudi optomètric i cornial per valorar la viabilitat de les lents. És necessari un seguit de visites i controls periòdics per a garantir una adaptació adequada.