AJUDES VISUALS

Prescripció tant per a la baixa visió com per a la discapacitat visual començant per una optometria específica tenint en compte l’origen.

APRENENTATGE DE LES EINES

T’ensenyem com utilitzar les diferents ajudes òptiques o electròniques (millorant-ne l’accessibilitat) per a aprofitar al màxim les restes visuals.

A DOMICILI

Sovint en pateixen les persones de la 3ª edat i si fos necessari el nostre optometrista pot desplaçar-se tant per a realitzar l’examen com per a la prova d’eines*

BAIXA VISIÓ I MAGNIFICADORS PROFESSIONALS

Es considera baixa visió quan existeix una visió disminuïda, però funcional, que pot ser potenciada gràcies a diferents ajudes (òptiques i no òptiques) i així millorar la qualitat de vida. Es diferència de discapacitat visual en el porcentatge de visió restant, sent necessari menys d’un 10% o un camp visual igual o menor a 10º per a ser discapacitat. Sovint la baixa visió implica la necessitat d’ús d’un o diversos instruments òptics per poder realitzar amb major facilitat tasques de la vida quotidiana, com desplaçar-se pel carrer, llegir o veure la televisió.

A més a més també és possible la prescipció òptica d’aquest tipus d’ajudes per a professions visualment exigents com és el cas de cirurgians, protesistes dentals o joiers.

A Òptica Conejero oferim un servei d’estudi complert i personalitzat, en persones amb una visió deficient però suficient, per a així poder proporcionar una major autonomia gràcies a les diverses ajudes com lupes, eines electròniques o ulleres prismàtiques o d’augment binocular. De la mateixa manera també s’analitza l’entorn professional per tal de personalitzar les ajudes òptiques d’accessibilitat laboral. També trobaràs solucions a enlluernaments o altres símptomes associats a malalties oculars, gràcies a l’ajuda de filtres i els consells dels nostres especialistes en la baixa visió.

 

 

*Servei disponible per a desplaçaments a Girona ciutat i fins un radi de 10Km