PREVENIR ABANS QUE CURAR

Defensem la correcta ergonomia postural i visual, a més de l’ús d’una correcció optimitzada i filtres específics.

UN FILTRE PER A CADA PERSONA

Des de filtratge de llum ultraviolada o llum blava fins a filtres específics per a malalties de l’ull, migranyes o daltonisme.

SOCIO-SANITARIS

Som curosos amb la salut visual i creiem que és necessària una bona relació entre els diferents professionals sanitaris.

LA DEFENSA EL MILLOR ATAC

A la història del món és conegut que l’evolució de l’esser humà i la seva tecnologia han avançat paral·lelament. El problema actual es deu al fet que la nostra tecnologia ha guanyat la carrera del creixement evolutiu al nostre cos, sent ara usuaris d’eines per les quals el nostre sistema visual no es troba preparat. Per això creiem que la conscienciació de la població jove i l’ús de filtres especials (que ens defensin de l’agresió llumínica digital) són indispensables per a evitar problemes visuals epidemics a llarg termini.

Altres persones que poden benificiar de l’ús de filtres especials són les que pateixen malalties retinianes com retinosis pigmentaria, DMAE, o d’altres que afectin  la sensibilitat al contrast.

Per altra banda normes que ens ensenyin com utilitzar els nostres ulls i com evitar l’estrés o fatiga visual son fonamentals en l’actualitat. Això que anomenem higiene visual facilita el procés d’aprenentatge i elimina malestars relacionats amb l’ull al final del dia.

Existeixen també filtres que puguin ajudar-nos en aquest processament de l’informació, com els que s’utilitzem en el daltonisme, la dislexia o per evitar migrañes o atacs epilèptics fotosensibles.