HOMOLOGAT

Les ulleres s’entreguen amb un certificat d’homolo- gació segons la norma europea UNE-EN 166 de classes S i F.

GRADUABLE I ESPECÍFIC

Existeixen dos tipus d’equips de protecció ocular graduable en funció del nivell de resistència mecànica necessària.

PREU AJUSTAT

Igual que qualsevol equip de protecció laboral, les ulleres homologades tenen un preu ajustat i estan disponibles des de 30 €.

QUAN S'IMPOSA LA PROTECCIÓ

A vegades la nostra feina juga en contra de la seguretat ocular. Treballar amb metalls, fusta o construint cases, són un exemple de feines que ens exposen a accidents oculars. Per això és altament recomanable disposar d’unes ulleres dissenyades per a la protecció dels teus ulls i que a més et proporcionin la qualitat visual necessària per a desenvolupar correcte i còmodament la teva feina.

Les nostres ulleres de protecció laboral poden ser monofocals o progressives, i s’entreguen amb un certificat d’homologació expedit pel fabricant seguint la norma europa UNE-EN 166. Existeixen dos grans tipus d’equips de protecció ocular en funció de la resistència mecànica:

  • Tipus S – Resistència mecànica incrementada: indicades per treballs que requereixin resistència a l’escalfor, espurnes o abrasius. També a dissolvents i altres productes químics. Només suporten impactes de baixa intensitat.
  • Tipus F – Resistència d’alta intensitat a baixa energia (policarbonat): per feines amb un risc més elevat d’impacte directe.