ULL SENSE GRADUACIÓ, ULL SA

Controlar el creixement de la miopia és evitar problemes de salut ocular en l’adult.

EL PRIMER EXAMEN

És important revisar la visió i la salut ocular dels teus fills al voltant dels 6 anys.

COM LLUITAR-HI?

Existeixen diferents opcions en funció del moment d’actuació i la genètica.

LA MIOPIA NO ÉS NOMÉS NO VEURE-HI, SINÓ UN RISC PER LA SALUT OCULAR

Si parlem del desenvolupament ocular des del naixement és important saber que l’ull d’un nadó és hipermetrop. Així doncs a mesura que creixem, el nostre ull també, i és en aquesta etapa on es decideix si un ull passa a ser emetrop (no hi ha graduació = el creixement és el just), miop (l’ull creix massa) o es queda hipermetrop (no creix del tot). Aquest procés esta condicionat sobretot per factors genètics, però ara més que mai degut a l’estil de vida que portem, l’ambient participa en el creixement de la miopia. Hem d’entendre que el cos s’acostuma al que li donem, per tant si passem moltes hores mirant de prop, el nostre sistema visual farà el possible per reduir esforços i costos energètics, i per tant es tornarà miop.

Així doncs és possible frenar la miopia? En primer lloc el factor més influent és el moment en el qual s’aborda el tractament: com més precoç més efectiu.

Al tractar-se d’un procés multifactorial, és important tenir en consideració que és necessari tractar el problema des de diferents perspectives:

  • L’educació en la higiene visual: normes de com utilitzar els nostres ulls per no sobrecarregar-los i evitar la fatiga o el creixement de la miopia.
  • Ús d’ulleres: si la miopia es troba correctament corregida ajudem a alentir el creixement.
  • Ús de lentilles MiSight: mètode òptic més efectiu per evitar el creixement de la miopia (frena gairebé el 50%).

Si vols saber com són els ulls dels teus fills i informar-te sobre la prevenció de la miopia no dubtis en contactar amb nosaltres.